‌“Coneixem a fons els nostres clients, oferint-los solucions a la seva mida.”

 

Elena Hernández Guerra

Llicenciada en Psicologia per la Universitat de Barcelona. Especialització en Psicologia Forense, COPC. Formació en Bones Pràctiques en Entrevista Forense, COPC. Postgrau en Psicologia Clínica, Fundació Vidal i Barraquer. Postgrau en Direcció de RRHH, UOC.

Desenvolupa la seva tasca com a terapeuta en l'àmbit de família, menors, adolescents i adults, especialitzant-se en processos de reparació del dany i avaluació i tractament del trauma des de les seves diferents concepcions: TEPT, trauma complex i trauma del desenvolupament.

La seva orientació cap al desenvolupament integral i integrador de la persona l'ha portat a col·laborar en diversos projectes socials i professionals adreçats a joves i adults/es en risc d'exclusió, realitzant intervencions terapèutiques, formatives i d'inserció laboral.

Realitza peritatges en els àmbits forenses penal, familiar, civil i laboral. Les prioritats en el seu treball han estat i són les d'oferir un servei basat en el coneixement, l'experiència, el rigor, l'ètica i el respecte cap a la persona.

La seva carrera professional va estar vinculada inicialment a la gestió dels RRHH i al coaching corporatiu, la qual cosa li ha aportat una visió integradora i completa de la intervenció amb les persones, incloent la seva inserció professional i autonomia personal.

Idiomes: Castellà / Català

Àrees de pràctica:  Dret Penal / Drets de menors