‌“Capacitat internacional i solucions locals.”

 

 

Dret Penal

En l’àmbit del Dret Penal la nostre actuació es produeix en tots els jutjats d’àmbit nacional i en tots els procediments en que els nostres clients es puguin veure immersos, tant si son denunciats/investigats com si son les víctimes d’un delicte i volen interposar denuncia o querella criminal.

En concret, els nostres serveis comprendrien les següents àrees d’actuació:

 • – Delictes contra la vida
 • – Delictes contra la llibertat
 • – Delictes contra la integritat moral
 • – Delictes contra la intimitat
 • – Delictes contra l’honor
 • – Delictes contra les relacions familiars
 • – Delictes contra el patrimoni i contra l’ordre socioeconòmic
 • – Delicte de finançament il·legal dels partits polítics
 • – Delictes contra la Hisenda Pública i contra la Seguretat Social
 • – Delictes contra els drets dels treballadors
 • – Delictes contra els drets dels ciutadans estrangers
 • – Delictes relatius a la ordenació del territori i l’urbanisme,
  la protecció del patrimoni històric i el medi ambient
 • – Delictes contra la seguretat col·lectiva
 • – Delictes de falsedat
 • – Delictes contra l’Administració Pública
 • – Delictes contra l’Administració de Justícia
 • – Delictes contra la Constitució
 • – Delictes contra l’Ordre Públic
 • – Delicte contra la comunitat internacional

 

Dret dels Menors

En el Dret dels Menors es defensa els interessos del menor en tots els procediments penals en que es vegi immers. La defensa es realitza des d’ una visió educadora, acompanyant al menor i la família al llarg de tot el procediment. Aportant, en cas necessari, suport psicològic especialitzat. El valor afegit de tractar la controvèrsia jurídica amb un actiu suport psicològic es centra en que, en qualsevol moment del procés es pot complementar l’acció legal amb eines reparadores pel menor i la família.

La voluntat de defensar els menors des d’una perspectiva integradora va en línia, tant amb la Llei 5/ 2000 reguladora de la Responsabilitat penal dels menors, com amb la Jurisprudència del Consell General del Poder Judicial d’orientar les seves directrius cap a la Justícia Terapèutica.