‌“Comptem amb especialistes de reconegut prestigi en cadascuna de les nostres àrees de pràctica.”

 

 

Assessoria comptable

A l’àmbit comptable, la firma ofereix tant el servei d’assessorament comptable com el de confecció de comptabilitats:

 


En particular, els nostres serveis comprenen les següents actuacions:

  • — Assessoria comptable
  • — Elaboració de la comptabilitat
  • — Elaboració d’informes comptables i financers per a interès de les institucions bancàries com per els propis socis de l’empresa
  • — Consolidació d’estats financers
  • — Conciliació de comptes comptables
  • — Gestió d’amortitzacions
  • — Tancament i obertures comptables
  • — Formació del personal del departament comptable del client
  • — Preparació i presentació dels llibres comptables oficials
  • — Preparació i presentació dels Comptes Anuals