‌“Coneixem a fons els nostres clients, oferint-los solucions a la seva mida.”

 

Javier Vizuete CarrizosaSoci

Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat de Barcelona (2005). Màster d'Especialista en Comptabilitat i Auditoria de comptes per la Universitat d’Alcalà (2011). Censor Jurat de Comptes (ROAC) (2013). Diploma de comptabilitat i auditoria de les Administracions Públiques Territorials per la Universitat de Zaragoza (2016).

Va iniciar la seva carrera com auditor en Acordia ACR l'any 2005, realitzant tasques d'auditoria i treballs especials de consultoria.

Des de l’any 2005 fins a l’actualitat ha anat realitzat treballs relacionats amb el sector públic (fiscalització plena posterior, auditoria a empreses públiques, informes de compliment de la legalitat), fins a arribar a convertir-se a partir de l’any 2015 en gerent d’aquest departament.

Al 2011, va compaginar aquesta labor amb la de professor de Comptabilitat en la Fundació Prat, realitzant un curs de formació professional dirigit a treballadors de l’àmbit comptable.

A l’any 2015 va adquirir la condició de soci de la companyia.

Idiomes: Castellà / Català

Àrees de pràctica: Auditoria, Consultoria i Informes / Sector Públic