‌“Capacitat internacional i solucions locals.”

 

 

Dret Mercantil i Contractual

En l'àmbit Mercantil, la firma es troba especialitzada en l'assessorament legal a empreses nacionals i a grups transnacionals, en tots els àmbits de la vida societària.

 


En particular, els nostres serveis comprenen les següents actuacions:

  • — Constitució, transformació, dissolució i liquidació de qualsevol tipus de societat mercantil, segons les necessitats del client
  • — Preparació i assistència a juntes de socis o accionistes i redacció de documentació societària
  • — Assessorament jurídic als òrgans socials d'administració de les societats en matèria de responsabilitat dels administradors
  • — Assistència com secretaria tècnica de consells d'administració
  • — Assessorament jurídic als socis en matèria de drets i obligacions i redacció de pactes entre socis i protocols familiars
  • — Assessorament en l'àmbit de la contractació mercantil nacional, comunitària i internacional, incloent la redacció, revisió i negociació de contractes