‌En col·laboració
amb Barceló Advocats

 

 

Propietat Industrial i Intel·lectual

En col·laboració amb el despatx Barceló Abogados s'ofereix un servei integral d'assessorament dins l'àrea de Propietat Industrial i Intel·lectual.
Des de definir l'estratègia més òptima de protecció registral dels actius intangibles, passant per l'execució i gestió d'aquesta cobertura, fins regular la part contractual dels negocis en els que aquests actius poden veure involucrats i finalment, dirigir la defensa processal de qualsevol conflicte en què els mateixos es puguin veure immersos.

 


Prestem serveis professionals en els següents àmbits:

  • — Assessorament recurrent en matèria de Propietat Intel·lectual i Publicitat (ex, productors, editorials, agències de publicitat, ...)
  • — Auditoria legal en Propietat Industrial: optimització de la cartera d'actius intangibles
  • — Assistència en l'elaboració de Due Diligence
  • — Arquitectura legal dels actius intangibles en relació amb la matèria de preus de transferència.
  • — Registre d'actius intangibles a nivell nacional, internacional i comunitari
  • — Procediments administratius per a la viabilitat registral dels actius intangibles i impugnació de drets titularitat de tercers
  • — Transferència de tecnologia: llicència / cessió de drets
  • — Contractes de llicència / cessió de marques i dissenys
  • — Acords de confidencialitat
  • — Procediments judicials i extrajudicials d'infracció de drets de propietat industrial i intel·lectual i actes de competència deslleial davant tribunals nacionals i comunitaris

En definitiva, es tanca el cercle de les necessitats que pugui tenir el creador / inventor en matèria de Propietat Industrial i Intel·lectual.