‌“Capacitat internacional i solucions locals.”

 

 

Dret Contenciós - Processal

En l'àmbit del Dret Contenciós-Processal, els nostres serveis engloben la defensa i representació dels interessos dels clients en els diferents conflictes judicials en els quals pugui veure's immers, ja sigui com actor en reclamació de drets que li corresponen, com demandat per tercers, tot dins l'àmbit civil, penal, administratiu o mercantil.

 


En concret, els nostres serveis comprendrien les següents actuacions:

  • — Defensa davant procediments criminals realitzats contra els clients imputats com presumptament responsables de delictes contra les persones, contra el patrimoni, contra la salut pública, contra la llibertat en tots els seus àmbits, i en general contra tots aquells interessos jurídicament protegits pel codi Penal. Intervenció en totes les fases del procediment des de possibles assistències a detinguts fins a la celebració de plenaris. Defensa en delictes societaris, medi ambientals, i comesos per funcionaris públics o càrrecs polítics 
  • — Representació i assistència en Litigis sobre reclamació de quantitat, en tots els seus vessants processals, sobre drets civils de les persones, sobre matèries d'arrendaments Urbans i Propietat Horitzontal, Dret de Família i Successions. Litigis sobre drets reals o hipotecaris
  • — Representació i defensa en procediments concursals, ja sigui en nom del deutor, a l'efecte de preparació i tramitació d'un concurs voluntari, o en nom dels creditors, instant el concurs necessari del deutor, a l'efecte d'obtenir una posició de predomini en el concurs, i derivar la responsabilitat enfront dels administradors de la companyia deutora
  • — Representació i defensa d’entitats públiques i privades davant la jurisdicció contenciós-administratiu