‌“Comptem amb especialistes de reconegut prestigi en cadascuna de les nostres àrees de pràctica.”

 

César Querol PérezSoci Contenció - Processal

Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona (1995). Col.legiat en l'Il.lustre Col.legi d'Advocats de Barcelona (1995).

Va iniciar la seva carrera com advocat en Sola Abogados, l'any 1992, especialitzant-se amb posterioritat en dret processal penal i dret civil.

En l'any 2003 es va incorporar a Acordia ACR, com a responsable del departament de Contenciós - Processal, responsabilitzant-se de la totalitat del temes judicials del despatx.

Disposa d'una dilatada experiència com advocat procesalista en tot tipus de procediments judicials, havent participat en importants judicis per delictes societaris i per temes civils, entre d'altres, encara que el seu major àmbit d'especialització són els procediments concursals.

Idiomes: Castellà / Català / Anglès

Àrees de pràctica: Dret Contenciós - Processal / Concursal / Dret Penal / Dret de Menors