‌“Capacitat internacional i solucions locals.”

 

 

Dret Administratiu i Urbanístic

En l'àmbit del dret Administratiu, els nostres serveis engloben la representació i defensa jurídica en procediments administratius i judicials que puguin afectar a particulars, empreses i Administracions Públiques.

Treballem a fons els antecedents i busquem vies de solució alternatives al procediment judicial, sempre que això és possible, amb la finalitat d'evitar despeses innecessàries i dilacions indesitjades que no contribueixen a la protecció dels drets, patrimonis o interessos comercials en joc.

Des de la nostra experiència en la prestació de serveis jurídics per a les Administracions Públiques, hem desenvolupat especialitats que ens permeten assessorar, de forma àgil per solucionar els conflictes, fins i tot a través de la via judicial.

 


Prestem serveis professionals en les següents matèries:

 • — Autoritzacions i llicències
 • — Contractes de les Administracions Públiques
 • — Disciplina en matèria de costes
 • — Disciplina urbanística
 • — Dret mediambiental
 • — Dret processal administratiu
 • — Dret sancionador
 • — Expedients i sancions en matèria de consum
 • — Expropiacions forçoses
 • — Fiscalitat local
 • — Planejament i gestió urbanística
 • — Responsabilitat patrimonial