‌“Capacitat internacional i solucions locals.”

 

 

Dret Penal

En l’àmbit del Dret Penal la nostre actuació es produeix en tots els jutjats d’àmbit nacional i en tots els procediments en que els nostres clients es puguin veure immersos, tant si son denunciats/investigats com si son les víctimes d’un delicte i volen interposar denuncia o querella criminal.

En concret, els nostres serveis comprendrien les següents àrees d’actuació:

 • – Delictes contra la vida
 • – Delictes contra la llibertat
 • – Delictes contra la integritat moral
 • – Delictes contra la intimitat
 • – Delictes contra l’honor
 • – Delictes contra les relacions familiars
 • – Delictes contra el patrimoni i contra l’ordre socioeconòmic
 • – Delicte de finançament il·legal dels partits polítics
 • – Delictes contra la Hisenda Pública i contra la Seguretat Social
 • – Delictes contra els drets dels treballadors
 • – Delictes contra els drets dels ciutadans estrangers
 • – Delictes relatius a la ordenació del territori i l’urbanisme,
  la protecció del patrimoni històric i el medi ambient
 • – Delictes contra la seguretat col·lectiva
 • – Delictes de falsedat
 • – Delictes contra l’Administració Pública
 • – Delictes contra l’Administració de Justícia
 • – Delictes contra la Constitució
 • – Delictes contra l’Ordre Públic
 • – Delicte contra la comunitat internacional