‌“Comptem amb especialistes de reconegut prestigi en cadascuna de les nostres àrees de pràctica.”

 

 

Concursal

Comptem amb un equip multidisciplinar format per advocats i economistes, que ofereixen un assessorament integral a les parts que es poden veure afectades per casos d'insolvència, ja sigui la pròpia empresa concursada o els creditors.

El nostre assessorament va des de l’assessorament previ que s’inicia en un estadi preliminar, fins la realització de les gestions i actuacions necessàries per presentar la sol·licitud de declaració judicial de concurs, quan aquesta esdevé imminent o inevitable, acompanyant els nostres clients en la tramitació del procediment i mantenint l’assessorament fins la liquidació final de la societat.

 


Alguns dels serveis d’assessorament que oferim dins aquesta àrea son:

  • — Assessorament en la fase pre-concursal: acords de refinançament i negociacions amb bancs i altres creditors per la reestructuració del deute
  • — Estudi, redacció i implementació de plans de viabilitat empresarial i altres serveis econòmics
  • — Assessorament en l'adquisició d'unitats productives
  • — Sol·licitud i tramitació del concurs de creditors, en totes les seccions
  • — Defensa dels drets dels creditors
  • — Assessorament en la fase de liquidació
  • — Responsabilitat d'administradors