‌“Coneixem a fons els nostres clients, oferint-los solucions a la seva mida.”

 

 

Auditoría, Consultoría e Informes

L'Àrea d’Auditoria i Consultoria Financera presta serveis professionals en aquest àmbit. Els principals productes que en l'actualitat s'estan desenvolupant ja sigui de forma recurrent o puntual, són els següents:
 

 


Auditoria

 • — Auditoria de comptes anuals individuals i consolidats
 • — Auditoria de Declaracions de Ecoembes/Punto Verde
 • — Auditoria de Protecció de Dades de caràcter personal
 • — Emissió del corresponent informe de compliment sobre subvencions rebudes
 

Consultoria

 • — Assessoria financera i comptable
 • — Desenvolupament i implantació de la Llei Orgànica de Protecció de Dades / LOPD
 • — Valoracions d'empreses i de negocis
 • — Operacions de Due Diligence
 • — Suport administratiu/financer a departaments comptables, tant a nivell de consultes com aportant personal de forma puntual per baixa o substitució del comptable/director financer
 

Informes Especials

 • — Revisions comptables o auditoria d’empreses filials o delegacions, emetent reportings a societat matriu
 • — Emissió d’Informes d’Expert Independent pel Registre Mercantil. Tenim una llarga trajectòria com Experts Independents, havent realitzat un gran nombre de treballs pels Registres Mercantils de Madrid i Barcelona, en importants operacions de reestructuració societària