‌“Coneixem a fons els nostres clients, oferint-los solucions a la seva mida.”

 

 

Sector Públic

Acordia ACR presta serveis de recolzament als òrgans de control extern i intern relacionats amb el sector públic en els àmbits de fiscalització i control financer previstos en la Llei.

Hem prestat aquest tipus de serveis des de fa més de 15 anys, amb un important creixement en el últims anys.

La nostra filosofia es oferir un servei de qualitat, en constant millora, aportant un alt nivell d’especialització en els nostres treballs.

 


Els principals serveis que prestem son els següents:

  • — Auditoria financera d’entitats del sector públic
  • — Auditoria de compliment de la legalitat
  • — Informes de suport al desenvolupament de funcions atribuïdes a la intervenció
  • — Informes de control de subvencions